„Достойно ест“ ще бъде убедителен разказ за значимостта на културното наследство, завещано от дедите ни, зов да надграждаме сътвореното през вековете, усещане за силата на вярата и необходимостта от духовно извисяване.

ПОСЛАНИЯТА НА „ДОСТОЙНО ЕСТ“

 

ФИЛМ ПЪРВИ „ЗА РАЖДАНЕТО“

Вярата е началото: на род, народ, култура…

 

ФИЛМ ВТОРИ „ЗА СИЛАТА“

Силата е във вярата, в съхранението на традициите и културата, в словото и ученолюбието…

 

ФИЛМ ТРЕТИ „ЗА ВЯРАТА“

Страхът от „БОЖИЕТО НАКАЗАНИЕ“ е за слабите духом, почитанието и вярата е за силните…