„Достойно ест“ е уникален проект, който по иновативен начин ще представи достойното място на Българската православна църква в съхранението не само на духовната мощ на един народ, но и на неговата култура, книжнина, традиции и морал.

Ще бъдат създадени следните продукти:

  • DVD издание на 3-те филма от поредицата – „За раждането“, „За силата“ и „За вярата“, записани на 1 диск, вложени в представителна или стандартна книжка с формат А5, със специален дизайн, подкрепящ целите на проекта. Изданието ще съдържа вложка, в която ще бъдат вписани имената на дарителите. (Тираж 3 000 броя представително издание и 5 000 броя стандартно издание)
  • Книга с формат А4, оформена със специален дизайн за проекта съдържаща снимки, текстове от филмите по проекта, партитури на авторската музика, специално написана за проекта и с вложен 45-минутен аудиовизуален спектакъл, записан на DVD. В продукта ще има вложка с имената на дарителите. Тираж 1 000 броя.
  • Албум със снимки на 12 чудотворни икони от най-ценните образци на българската иконопис, носещи радост и светлина. Тираж 500 броя.
  • DVD издание на което ще бъдат записани 15 броя филми посветени на всяка една от българските епархии, всеки с продължителност 5-7 минути. Опаковката на дисковете ще бъде оформена скромно в унисон с идеята на проекта. По подходящ начин ще бъдат отразени дарителите. Тираж 5000 броя.
  • DVD издание с 4 филма – за ставропигиалните манастири: Рилската обител, Бачковски и Троянски манастири и българската обител в Атон. Дискът ще бъде вложен в опаковка с дизайна на проекта. Ще съдържа Листа на дарителите. Тираж 2 000 броя.
  • „Поклонническите маршрути в България“, специално издание, с достъп чрез QR кодове, отпечатани във всички книжни носители на проекта, специални издания за туризъм и книжни издания на светия Синод.
  • Аудио CD с висококачествен аудио запис от музиката, създадена специално за проекта. Към диска ще има притурка с имената на дарителите. Тираж 1 000 броя.
  • Уникален спектакъл „Достойно ест“, събиращ звук и светлина в 360-градусово представление. Присъстващите ще се потопят в един нов свят на усещания, в които музика, цветове и възприятия ще се насищат все повече и повече. Продължителността на спектакъла ще е 45 минути, като за реализацията му са необходими технически средства и специален подбор на среда за излъчване. Спектакълът ще бъде достъпен с жива музика от един или няколко музиканти, с малък или симфоничен оркестър, както и на запис, с многоканален висококачествен звук. Иновативният начин на представяне на поредицата и музиката за проекта ще налага добродетелите на християнството и сред младите хора и ще пренася зрителите в един нов свят на усещания, в които музика, цветове и възприятия се насищат все повече и повече. Зрителите не само ще гледат, те ще слушат и усещат. Присъствието на този спектакъл само по себе си ще бъде едно тайнство. „Достойно ест“ – мултимедиен спектакъл ще бъде представен в редица български градове, а впоследствие и в чужбина.